big-symbol

Autosklo cez Poisťovňu Poštovej Banky

Potrebujete informácie? Obráťte sa na CALL CENTRUM : 02 / 33 00 – 00 31

!!! Poistné udalosti, aj poistné udalosti na autosklo, musia byť nahlásené písomne !!!

Poistná udalosť na autosklo cez havarijné poistenie

Je potrebné doložiť nasledovné doklady:

  • vodičský preukaz
  • technický preukaz
  • zmluvu o havarijnom poistení
  • doklad o zaplatení hav. poistenia
  • v prípade leasingu doložiť devinkuláciu od leasingovej spoločnosti

V servise Autosklo Jurišta preto riešime iba bezhotovostné platby z havarijného poistenia.

Poistná udalosť na autosklo cez povinné zmluvné poistenie

Poisťovňa Poštovej banky neposkytuje produkt povinné zmluvné poistenie (PZP).

Upozornenie pre firmy!

Každú poistnú udalosť je potrebné vypísať, podpísať konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovať.

Poistná udalosť na autosklo cez krycí list pre havarijné poistenie

V prípade, že využívate krycí list, je potrebné, aby ste doložili ďalšie tlačivá, ktoré dostanete v zmluvnom servise, vyplníte a odovzdáte ich pracovníkovi.

Ďalšie podmienky pre poistnú udalosť na autosklo formou krycieho listu:

  • poistná udalosť na autosklo musí byť nahlásená
  • poistka musí byť uhradená
  • musí byť doložená devinkulácia z leasingovej spoločnosti, ak je auto na leasing

Ak tieto podmienky nebudú splnené, Vaše vozidlo Vám bude odovzdané len po uhradení plnej sumy faktúry v hotovosti.

POZOR! Uvedené podmienky a postupy platia pre klientov bývalej Tatra poisťovne!

Telefónne číslo

0903 700 172 

0910 800 333

Zavolajte nám a opýtajte sa nás na vaše otázky!

Otváracie doba

Pondelok:  08:30 – 17:00
Utorok:  08:30 – 17:00
Streda:  08:30 – 17:00
Štvrtok:  08:30 – 17:00
Piatok:  08:30 – 17:00